image

KAPELA DROPS

Jsme pětičlenná plesová a svatební kapela s nástrojovým obsazením elektrická kytara, basa, bicí, klávesy/saxofon/klarinet a zpěv. V tomto uskupení spolu hrajeme již několik let a tak už máme za sebou odehraných nespočet akcí všeho druhu a také spoustu spokojených posluchačů a fanoušků. Zahrajeme vám vybrané hity z různých stylů a žánrů. Na Vaši akci jsme schopni připravit na přání i nejoblíbenější hit a Váš večer bude mít šťávu.

 • plesová a svatební kapela
 • firemní akce, večírky, oslavy
 • vlastní ozvučení
 • široký repertoár, průřez hudebními žánry

Více o kapele na www.kapeladrops.cz

image

AKCE PRO DĚTI

Během roku jsou především pro děti různé významné události, které je příjemné zpestřit programem. S akcemi tohoto druhu máme bohaté zkušenosti nejen jako rodiče, ale i jako pedagogové. Vytvoříme pro děti ve Vaší mateřské škole, obci, či oslavě program šitý na míru. Ať se jedná o oslavu narozenin či různé karnevaly, dětské dny, a to vše opět „na klíč“ – vždy předem konzultujeme interaktivní program, přijedeme, nazvučíme, zorganizujeme, pobavíme a potěšíme nejen děti a rozdáme dárky. Zajistíme i vše ostatní co je na každé akci pro děti důležité – balonky s heliem, skákací hrad, zábavný fotokoutek a mnohé další.

 • ozvučení akce
 • reprodukovaná, živá hudba
 • tvorba programů pro různé dětské akce
 • karnevaly, dětské dny, vánoční besídky, výročí škol, školek
 • kreativní přístup k dětem
 • odměny pro děti
 • tematické akce dle přání klienta
 • umělecké příměstské tábory
image

AKCE NA KLÍČ

Jako organizátoři akcí víme, že velmi důležitá je příprava. Chápeme, že při všem pracovním shonu není někdy čas doladit všechny detaily Vaší oslavy či akce. S námi bude vše bez starostí. Na dvou či více konzultačních schůzkách se s Vámi sejdeme, probereme možnosti, naplánujeme, připravíme a vymyslíme koncept Vaší akce. Pozveme „hvězdy“ které okoření Vaši událost, které znáte z televize, zařídíme taneční vystoupení, kapely, DJ, ozvučení a pokud bude potřeba i catering. Bez starostí, za to originálně a profesionálně.

 • ozvučení akce
 • program akce
 • moderátor
 • zajištění dalších umělců – dle přání klienta
 • taneční vystoupení
 • fotokoutek
 • vlastní ozvučení
 • ohňostroje
image

VZDĚLÁVÁNÍ

Tato oblast naší činnosti je nejrozsáhlejší, je zaměřena jak na dospělé tak na děti. Nabízíme ojedinělé kurzy pro pedagogy, a to v oblasti dramatické výchovy. Seznámíte se se základními metodami a technikami a hlavně to, jak je aplikovat v praxi. Další činností jsou herecké workshopy pro dospělé – dále stránka workshopu. Také příprava na umělecké školy – na talentové zkoušky /herecké, pěvecké, popřípadě nástrojové. Pro firmy pak nabízíme kurzy sociální komunikace a rétoriky nebo zážitkové teambuildingy – herecké či filmové. Pro děti pak připravujeme workshopy: Malý herec – které jsou různě tematicky zaměřené a nabízejí dětem prožít pohádky, příběhy, základy improvizace, pantomimy a další. Baví se s námi zkrátka velcí i malí.

 • divadelní a hudební workshopy pro MŠ a ZŠ
 • dramatické a hudební školení pro pedagogy
 • muzikantské workshopy – praxe v kapele
 • teambuildingy pro firmy – zážitkové workshopy pomocí metod a technik dramatické výchovy
 • školení rétoriky, sociální komunikace


Mgr. Andrea Binarová

„Řekni mi něco a já to zapomenu. Ukaž mi to a já si vzpomenu. Nech mě to prožít a já to budu vědět.“ Svůj medailonek uvozuji čínským příslovím, které ovlivnilo moji práci a to, proč se dnes dalo vzniknout myšlence Hudební agentury DROPS. Celý život mě provází umění, především pak hudba a divadlo a také práce s dětmi. Absolvovala jsem ZUŠ – obor hra na housle, sólový zpěv, sborový zpěv. Střední pedagogickou školu a poté UHK Pdf – učitelství pro 1. stupeň. Kurzy klasického zpěvu na JAMU. Kurzy dramatické výchovy PaeDr. Marie Pavlovské. Učím již 11 rokem na základní škole umělecké předměty, především pak dramatickou výchovu. Tu také učím v mateřské škole. O víkendech jsem pak s kapelou DROPS na akcích různého typu. Jsem lektorka hereckých kurzů pro děti i dospělé. Připravuji děti na umělecké školy a dospělým pomáhám s tím, aby správně uměli použít svůj hlas a nebáli se vystupovat. Hudební agentura DROPS je tedy vlastně logickým vyústěním mé několikaleté práce a spojením pod jednu značku.

Mgr. Vítězslav Binar

Ani mně nebylo umění cizí, láska k hudbě mě provází od dětství. Absolvoval jsem ZUŠ – obor komorní hra na klarinet u pana Mgr. Jaroslava Mencla, jazzovou hru na saxofon u pana Jiřího Hasala a Martina Brunera. Na pedagogické fakultě Univerzity Hradec Králové jsem vystudoval hru na klavír a také učitelství pro 1. stupeň. Byl jsem členem několika hudebních těles, jako například Dechový orchestr při ZUŠ Habrmanova s dirigentem Oldřichem Kuželem a Jaroslavem Maršíkem, JH Big band s dirigentem Jiřím Hasalem, Armádní cimbálová muzika Hradec Králové, FS Kvítek, FS Dupák, funk-rocková kapela Nová Bára a v současné době již 15 let hraji v plesové a svatební kapele DROPS. Zvuku a ozvučení hudebních těles se věnuji již několik let a stále se v tomto oboru vzdělávám.